Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Parels Kwaliteitsnetwerk De Borg

De eerste parels werden spontaan gevonden op 19 maart 2015 tijdens de jaarlijkse Borg-middag, waarbij de aftrap werd gegeven voor het Kwaliteitsnetwerk De Borg.

Netwerk De Borg RGBDe FPA’s hervormden met ondersteuning van het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie), de van oorsprong Engelse reviewmethodiek voor het Nederlandse veld. De bij De Borg aangesloten instellingen maken hier sinds dit jaar ook gebruik van. Binnen elke instelling zijn reviewteams getraind om bij elkaar te reviewen. Wat gaat er goed (de parels), wat kan er beter (de oesters) en vooral: wat kunnen we daarin van elkaar leren? En hoe kunnen we daarbij samenwerken? Het Kwaliteitsnetwerk is daarmee een volgende stap die past bij wat De Borginstellingen doen: kennis delen en bundelen, zodat behandeling van SGLVG(+) cliënten nog verder verbeterd wordt.

Vier hoofdthema’s

Tijdens het thema ‘van tekentafel tot praktijk’ bespraken 50 betrokkenen wat zij de belangrijkste standaarden vinden die de teams gaan reviewen. De vier thema’s werden opgesplitst in vier afzonderlijke sessies:

  • Cliënten, familie en naasten;
  • Behandeling en therapeutisch leefklimaat;
  • Personeel;
  • Veiligheid en risicomanagement.

Binnen deze vier thema’s waren er longlisten met tien tot twintig standaarden.

Prioritering

Tijdens de sessies werd gekeken wat de instellingen uit het kwaliteitsnetwerk willen halen. Bepaald werd welke standaarden open en leerzame gesprekken kunnen opleveren. Waar nodig werden standaarden bijgeschaafd. De sessies leverden direct al parels op, en uiteraard ook oesters. Bij elke sessie werden ook prioritenten aangegeven: welke onderdelen moeten gereviewd worden en welke kunnen in een volgend stadium. De woorden van een van de deelnemers: “wat in eerste instantie droge stof leek te zijn, is tot leven gekomen en het is juist super interessant!”

Reviewteams aan de slag

De stuurgroep van Kwaliteitsnetwerk De Borg zet de bevindingen om naar de definitieve reviewstandaarden. De reviewteams gaan hier in juni mee aan de slag binnen de SGLVG(+) behandelklinieken. In vervolg daarop verzorgt het EFP eerst instellingsrapporten waarin alle parels en oesters worden beschreven, zodat de Borg instellingen daar de eigen verbeteracties op kunnen uitzetten. Uiteindelijk zal er ook een landelijk rapport komen met alle parels en contactgegevens. Op de afsluitende landelijke dag worden de parels gepresenteerd.

Wordt vervolgd dus.

1. DSC 7893 22. DSC 7973 23. DSC 7943 24. DSC 7949 25. DSC 7959 26. DSC 8039 2

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405