Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Parels Gedeeld

Op 3 december werd de eerste cyclus van het Kwaliteitsnetwerk van De Borg afgesloten. Een jaar lang keken reviewteams van De Borg-instellingen bij elkaar in de keuken.

Tijdens de Borgmiddag is het landelijk rapport van het Kwaliteitsnetwerk gepresenteerd waarin, aan de hand van een 70-tal standaarden, de stand van zaken is besproken van een aantal items.

Het volledige rapport is HIER te downloaden.Netwerk De Borg RGB

DSC 2416 3DSC 2417 3

 

Naast een aantal parels, waarmee duidelijk werd gemaakt waarin men goed is, werden ook een aantal oesters gedeeld: standaarden kunnen nog uitdagender, de resultaten van de integratie van behandelen-bejegenen-beveiligen kunnen nog uitdagender, etc.

 

Het was mooi om te merken dat het enthousiasme waarmee iedereen aan het werk is, aanstekelijk werkt: meer aandacht voor cliëntvolgend werken, met een fucus op behandelen, een centrale rol in het netwerk en de nadruk op het SGLVG-behandelplan zijn de focus voor de komende tijd. Maar bovenal: ruimte voor gesprek.DSC 2471 2

Kers op de taart van de middag was de bijdrage van Petra Schaftenaar, onderzoeker-ontwikkelaar bij Arkin. Zij sprak haar grote waardering uit voor het proces dat de Borginstellingen met elkaar zijn aangegaan. DSC 2419 3Maar ze had ook een aantal kritische kanttekeningen vanuit de presentietheorie van Andries Baart.

Baart stelt dat technisch goede zorg niet hoeft aan te sluiten op de behoefte van de cliënt. Petra pleitte voor een beweging van verantwoorde zorg naar verantwoordelijke zorg. Relationeel aangestuurde zorg moet uitgangspunt zijn. Het aangaan van een relatie met de cliënt is een middel om iets bij de cliënt te bereiken. Met een aantal prikkelende voorbeelden uit het rapport gaf zij aan dat er op een aantal items nog wel een verbeterslag is te maken.

Daar is zeker alle ruimte voor, en bereidheid, want het is de bedoeling om volgend jaar de tweede ronde in te gaan. De projectgroep is inmiddels bij elkaar geweest om de standaarden aan te scherpen en nieuwe doelen te stellen voor het komend jaar.

Al met al heeft het Kwaliteitsnetwerk een aantal mooie parels opgeleverd, maar er blijft nog voldoende te doen.

Een uitgebreider verslag van de Borgmiddag is HIER te vinden.

Het project Kwaliteitsnetwerk De Borg wordt gecoördineerd door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. Voor meer informatie over Kwaliteitsnetwerken, zie www.kwaliteitsnetwerken.nl

 

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405