Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Heeft agressief gedrag van cliënten invloed op de werkstress van medewerkers?

Agressief gedrag kan grote gevolgen hebben voor zowel de cliënt als zijn omgeving. De spanning en frustratie die een cliënt opbouwt is vooraf niet altijd zichtbaar, zeker als een begeleider de cliënt niet goed kent. We willen weten of er fysiologische veranderingen van hartslag en huidgeleiding in de loop naar agressie van cliënten plaatsvinden en wat hiervan de impact is op de werkstress en burn-out symptomen van medewerkers.
Peter de Looff onderzoekt samen met zijn team of er een verband is tussen agressief gedrag en werkstress. Aan dit onderzoek werken cliënten en medewerkers mee van de vier Borg-instellingen.

Meten met polsbandjes

We laten de cliënten polsbandjes (E4) dragen waarmee we fysiologische veranderingen waar kunnen nemen. Met dit bandje – een soort horloge – kunnen we veranderingen op de huid (zoals zweten, de temperatuur en snellere hartslag) heel precies meten. De begeleiders op de groep houden in de gaten wanneer een cliënt agressief gedrag vertoont en scoren dat met behulp van de MOAS+, dit is een vragenlijst die verschillende typen agressie in kaart brengt. Tegelijkertijd noteren ze het tijdstip waarop het agressief gedrag zichtbaar werd. Het idee is dat agressie gevolgen heeft voor de hoeveelheid zweetproductie en de hartslag.

Wat weten we?

In eerder onderzoek is aangetoond dat stress die kan leiden tot agressie meetbaar is. Het onderzoek is momenteel in de afrondende fase dus er zijn nog geen resultaten beschikbaar. In eerder onderzoek viel op dat er een stijging van de huidgeleiding zichtbaar was voorafgaand aan agressief gedrag. We verwachten in dit onderzoek vergelijkbare resultaten. Dat uitkomst stelt ons mogelijk in staat om eerder contact met de cliënt te maken en een agressief incident te voorkomen. Het kan onze preventie en interventie mogelijkheden verbeteren.

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405