Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Client in beeld door AVVB

Lees nu in het magazine 'Cliënt in beeld door AVVB' over de resultaten en het gebruik van de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking.

Dankzij de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB) kunnen we een cliënt niet alleen via de IQ-score in beeld brengen maar ook via zijn adaptieve vaardigheden. In het magazine lees je over de resultaten en ervaringen van het werken met de AVVB.

Achtergrond
In 2018 zijn wij een project gestart met als doelstelling het hanteerbaar maken van de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB) voor breed gebruik. Met een controlegroep van 1350 mensen is de toegevoegde waarde van de AVVB onderbouwd en de bruikbaarheid van de vragenlijst getoetst. Tijdens deze controlefase is de AVVB ingevuld door iemand die het vaardigheidsniveau van de cliënt goed kan inschatten. Deze onderzoeksfase is inmiddels afgerond en de data zijn geanalyseerd.

Presentatie van de uitkomsten

Op 7 april 2020 hadden we de resultaten graag gepresenteerd aan alle betrokkenen. Vanwege het coronavirus is deze bijeenkomst niet doorgegaan. Het onderzoek heeft veel opgeleverd, daarom delen we de uitkomsten graag op deze manier. Met gepaste trots presenteren we het derde en nieuwe De Borg Magazine: 

'Client in beeld door AVVB'.

Toekomstplannen
In 2020 maken we een verdiepingsslag. Het vervolgonderzoek bestaat uit een hermeting en een toets of cliënten zelf de lijst kunnen invullen. Met deze kennis kan de vragenlijst vervolmaakt worden en de uitkomsten vertaald in een handleiding.


Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405