Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Een kijkje bij elkaar in de keuken houdt ons scherp

Lees de bevindingen van Kwaliteitsnetwerk De Borg in het rapport: Leren van elkaar

Wat doen de instellingen goed en wat kan beter? In het rapport van Kwaliteitsnetwerk De Borg wordt een beeld geschetst van hoe het gaat in de SGLVG(+)-sector. Ook bespreken we voorbeelden van hoe we omgaan met situaties in de praktijk. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we voor een warme overdracht, hoe zoeken en behouden we nieuw personeel en wat zijn de alternatieven voor dwang- en drangmaatregelen?

Maatwerk
We zoeken geen standaard antwoorden op onze vragen. We zoeken samen naar parels om te koesteren en naar oesters om te kraken, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. De cliënt is leidend voor de koers die we inzetten qua behandeling dus maatwerk is een belangrijk gegeven per situatie en per cliënt. Zowel medewerkers als cliënten hebben hun bijdrage aan het rapport geleverd. In het rapport kan je alle bevindingen van cyclus 3, 2018 vinden.

Schermafbeelding 2018 05 31 om 14.55.12

‘Ik wil weten hoe het met je gaat.’

Tijdens de landelijke dag van Kwaliteitsnetwerk De Borg gingen medewerkers en cliënten met elkaar in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan in de verschillende Borg-instellingen. Het was de eerste keer dat cliënten actief gevraagd zijn om te komen en dat ze inbreng hadden tijdens deze landelijke dag. De cliënten vertelden tijdens het spiegelgesprek hun verhaal en schoven later ook aan bij het World Borg-café. Hier gingen medewerkers en clienten samen in gesprek over drie stellingen. Cliënten weten als geen ander waar we ons in kunnen verbeteren en waar we tevreden over mogen zijn. Het gezamenlijke gesprek ging o.a. over ‘Wat heb je nodig om een vakbekwame medewerker te zijn?’ en ‘Wat maakt je werk leuk?’ Iedereen was het erover eens dat de vele administratieve klussen niemand gelukkig maakt.

Client: ‘Soms zijn er drie medewerkers druk met de administratie. De deur zit dicht terwijl ik een vraag heb. Ik voel dan niet de ruimte om contact te maken en krijg het gevoel dat ik niet belangrijk genoeg ben.’

Lees meer

Hoe behouden en krijgen we goed personeel?

Zorg is mensenwerk en medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Onze medewerkers, zijn capabele mensen met passie voor hun werk en een warm hart voor de doelgroep. Zonder hen zouden we niets voor de cliënten kunnen betekenen. Dat we voldoende medewerkers aan ons kunnen binden, is voor ons dan ook van levensbelang. Maar deze medewerkers zijn een schaars goed geworden.

Lees meer

Heeft agressief gedrag van cliënten invloed op de werkstress van medewerkers?

Agressief gedrag kan grote gevolgen hebben voor zowel de cliënt als zijn omgeving. De spanning en frustratie die een cliënt opbouwt is vooraf niet altijd zichtbaar, zeker als een begeleider de cliënt niet goed kent. We willen weten of er fysiologische veranderingen van hartslag en huidgeleiding in de loop naar agressie van cliënten plaatsvinden en wat hiervan de impact is op de werkstress en burn-out symptomen van medewerkers.
Peter de Looff onderzoekt samen met zijn team of er een verband is tussen agressief gedrag en werkstress. Aan dit onderzoek werken cliënten en medewerkers mee van de vier Borg-instellingen.

Lees meer

Jan van Hoek neemt het stokje over van Jacques Martini

Vandaag, 25 januari 2018, neemt Jacques Martini, voorzitter bestuur, na ruim 6 jaar afscheid van Expertisecentrum De Borg. Naast zijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur van Trajectum was hij ook sinds 2011 voorzitter van het bestuur van De Borg. We bedanken hem voor zijn grote betrokkenheid bij De Borg en de cliënten van de Borginstellingen. Door zijn inzet en deskundigheid heeft hij veel voor De Borg betekend. Vanaf 1 maart 2018 gaat Jacques met pensioen.

Jacques draagt het stokje over aan Jan van Hoek, voorzitter Raad van Bestuur van Ipse de Bruggen. Jan maakt al sinds 2012 deel uit van het bestuur van de Borg en vindt het belangrijk om de lijn van de afgelopen jaren door te trekken.

”De samenwerking in Borgverband betreft landelijk gezien een relatief kleine, maar zeer specifieke groep cliënten, waarbij de gezamenlijke zoektocht naar expertise en bewezen werkzaamheid van de behandeling onze eerste prioriteit is. Dat we deze deskundigheid ook proberen over te dragen en dat we als De Borg onze rol als expertisecentrum verder uitbouwen, is een logische stap voor de komende jaren.” - Jan van Hoek

Vanaf 25 januari bestaat het bestuur van Expertisecentrum De Borg uit Jan van Hoek, Hans de Veen, Floor van Dijk en Marjolein Bolt

De Borg goed vertegenwoordigd bij het Festival Forensische Zorg

Op 23 januari vindt het Festival Forensische Zorg plaats, georganiseerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij zijn aanwezig met een stand. Je bent van harte welkom!
Ook Trajectrum heeft een infostand waar je de laatste uitbreiding kunt bekijken van de module ‘Weet wat je kan, psycho-educatie LVB.’
Gedurende de dag kan je deelnemen aan één van de workshops of talks, gepresenteerd door onderzoekers die aangesloten zijn bij De Borg. 

Lees meer

Nieuwe zorg, nieuwe kans

(F)ACT voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Nieuwe vorm van zorg

De verstandelijk gehandicapten sector heeft een nieuwe vorm van zorg voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags-, psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen: Flexible Assertive Community Treatment (F)ACT. In de GGZ wordt al langere tijd gewerkt met (F)ACT en deze vorm van intensieve ambulante (bemoei)zorg wordt nu ook met succes toegepast in de gehandicaptenzorg. Laura Neijmeijer van Trajectum heeft, samen met De Borg en het Trimbos-instituut, een meerjarenonderzoek gedaan naar de werkzaamheid van (F)ACT LVB-teams. De onderzoeksresultaten stemmen positief!

“Ik ben dankzij de ondersteuning van het (F)ACT-team als persoon sterker geworden en kan beter grenzen stellen” cliënt Henk

Lees meer

Programma eindconferentie (F)ACT LVB 1 november

Eindconferentie 1 november 2017

Forensische (F)ACT: Zaaien en oogsten

'Zaaien en oogsten’ dat is het thema van de eindconferentie op 1 november van het project Forensisch (F)ACT voor cliënten met een LVB en bijkomende complexe problematiek.

Tijdens de conferentie blikken we terug op het implementatieproces en delen we onze successen en aandachtspunten. Ook staan we stil bij de meerwaarde van (F)ACT LVB op basis van de resultaten van het vijfjarig onderzoekstraject. We geven antwoord op vragen zoals: Gaan cliënten beter functioneren? Wordt de samenleving veiliger en neemt de druk op de klinische capaciteit af?

“Ik ben als persoon sterker geworden en kan beter grenzen stellen” cliënt Hans.

De conferentie vindt plaats op 1 november van 13.30 uur tot 17.30 uur in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

Lees meer

Conferentie Forensisch (F)ACT: ‘Zaaien en oogsten’

‘Zaaien en oogsten’ dat is het thema van de eindconferentie op 1 november van het project Forensisch (F)ACT voor cliënten met een LVB en bijkomende complexe problematiek.

Tijdens de conferentie blikken we terug op het implementatieproces en delen we onze successen en aandachtspunten. Ook staan we stil bij de meerwaarde van (F)ACT LVB op basis van de resultaten van het vijfjarig onderzoekstraject. We geven antwoord op vragen zoals: Gaan cliënten beter functioneren? Wordt de samenleving veiliger en neemt de druk op de klinische capaciteit af?

Een cliënt:“Ik ben als persoon sterker geworden en kan beter grenzen stellen” 

Nieuwe vorm van zorg

Het project Forensische (F)ACT voor LVB is in 2011 van start gegaan. Voor de SGLVG-sector is het (F)ACT model een nieuwe vorm van zorg. Doel van het project was het implementeren van het (F)ACT model voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek binnen de vier Borg-organisaties, maar ook het onderzoeken van de resultaten van deze nieuwe vorm van zorg voor deze doelgroep. Het project werd uitgevoerd door Expertisecentrum De Borg en het Trimbos-instituut en heeft geresulteerd in de oprichting van acht (F)ACT LVB-teams.
Dankzij de financiële ondersteuning van het Ministerie van V&J en later het KFZ kunnen we de resultaten presenteren van dit project.

De conferentie vindt plaats op 1 november 2017 vanaf 13.30 uur en is bedoeld voor o.a. medewerkers en managers van (F)ACT LVB-teams, directies en Raden van bestuur van VG-, GGZ-, Verslavingszorg- en SGLVG-instellingen, koepelorganisaties en beleidsorganen, zorgverzekeraars en financiers.

Het aantal plaatsen is beperkt.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie: 030-2256405

Oratie prof. dr. Xavier Moonen

Op woensdagmiddag 5 juli a.s. om 16.00 uur zal prof. dr. Xavier Moonen bij de Universiteit van Amsterdam zijn oratie uitspreken bij het aanvaarden van de Leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.prof. dr. Xavier Moonen

Voorafgaande aan de oratie is er vanaf 12.00 uur een symposium waarin vanuit wetenschap en praktijk wordt gesproken over de leeropdracht Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Informatie over het programma, locatie en aanmelding vindt u HIER.


Voor het symposium wordt u verzocht om zich aan te melden via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405