Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Met het oog op behandeling 3

vp methetoog3Effectieve behandeling van gedragsstoornissen 
bij mensen met een licht verstandelijke beperking.
Redactie R. Didden en X. Moonen. 

 

In 2007 organiseerden De Borg en de VOBC het eerste congres Met het oog op behandeling. Dat congres stond in het teken van de toenmalige ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek over de behandeling van mensen met licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Op dat moment werd gestart met het gezamenlijk onderzoeksconsortium COPING LVG (later gewijzigd in COPING LVB) waarin drie onderzoeken plaatsvonden:

 • Samen Stevig Staan – een effectonderzoek naar een kind-ouderinterventie voor jeugdigen met externaliserende gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking;
 • Begeleiders in Beeld - een onderzoek naar de effectiviteit van een training voor begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen;
 • Wat Slik ik? – een onderzoek naar de effectiviteit, veiligheid en kwaliteit van psychofarmacagebruik door mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Zowel De Borg als de VOBC hadden toen al een behoorlijke onderzoekstraditie die samenhing met de behandeling van jeugdigen en volwassenen met licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Sinds het eerste congres zijn daar grote stappen in gezet. Die laten zich samenvatten in drie kernbegrippen:

 • Van binnen naar buiten
 • Effectief bewezen
 • Tussen praktijk en wetenschap

In de eerste jaren werd veel ontwikkeld en gepionierd in de afzonderlijke instellingen. Dat was begrijpelijk, omdat begeleiders en gedragsdeskundigen geconfronteerd werden met cliënten die hen uitdaagden tot het verbeteren van hun inspanningen. Duizend bloemen bloeiden en iedereen zocht naar nieuwe wegen om zich beter in te zetten en betere resultaten te boeken. Maar die inspanningen bleven vaak binnen de muren van de instellingen. Het congres Met het oog op behandeling 1 gaf mede gelegenheid om deze initiatieven en de eerste uitkomsten naar buiten te brengen.

Het congres Met het oog op behandeling 2 was in oktober 2009 een verzamelplaats en tussenstop op weg naar wetenschappelijk gefundeerde kennis over de behandeling van gedragsproblematiek bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Met dit doel voor ogen zijn de bijdragen aan het congres opnieuw vastgelegd in een boek, om zo door velen te worden opgepakt en toegepast.

In de periode daarna alles in het teken van ‘evidence-based werken’ gezet. Even leek het er op dat de hele behandelpraktijk voorzien moest worden van het predicaat ‘wetenschappelijk en effectief bewezen’. In deze ontwikkeling zijn we actief ingesprongen en hebben we onze onderzoeksprogramma’s daar op gericht.

We zijn blij met de resultaten; COPING LVB leverde drie effectief bewezen interventies op. Maar we realiseren ons ook dat het relatief is. Wat zijn de effectief bewezen effecten van een interventie in relatie tot bijvoorbeeld de invloed van de begeleider en de omstandigheden?

In elk geval hebben we met onze inzet bijgedragen aan een brede beweging waarin praktijk en wetenschap bij elkaar zijn gekomen. Bij de universiteiten is deze doelgroep en problematiek in beeld gekomen. In de kring van praktijkinstellingen is ruimte gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling. Het feit dat het Landelijk Kenniscentrum LVB is uitgegroeid tot een enthousiaste kring van 50 deelnemende organisaties is hier een bewijs van.

Belangrijker is echter dat een grondig en veelomvattend proces op gang gekomen is dat sectoroverstijgend is: van gehandicaptenzorg naar geestelijke gezondheidszorg, naar jeugdzorg en naar forensische zorg.

Het derde congres Met het oog op behandeling 3 getuigt hiervan; er zijn veel interessante bijdragen vanuit allerlei onderzoeken en instellingen.

Met dit derde congresboek mogen we met recht zeggen dat een volgende mijlpaal wordt gezet in het onderzoek naar behandeling van mensen met licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek.

Dit boek kunt u bestellen door de onderstaande velden in te vullen. ’Met het oog op behandeling 3’ kost €19,50 (excl. €3,- verzendkosten). U ontvangt per mailbericht een factuur met betalingsgegevens.

Bestelformulier boek Met het oog op behandeling 3
 1. Voorletter(s) Naam: *
  Vul hier uw voorletters in:
 2. Adres:*
  Vul AUB uw adres in.
 3. Postcode Woonplaats *
  Vul AUB uw postcode in.
 4. E-mailadres:*
  Vul AUB uw (geldig) e-mailadres in.
 5. Aantal exemplaren*
  Vul hier het aantal exemplaren in wat u wenst te ontvangen.
 6. Bedrijfsnaam (factuur)
  Ongeldige invoer
 7. Factuuradres
  Ongeldige invoer
 8. Postcode Plaats factuuradres
  Ongeldige invoer
 9. Opmerking
  Eventuele opmerking
 10. Ongeldige invoer

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405