Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Kwaliteitsinstrumenten

De instellingen van De Borg werken structureel aan verbetering van de kwaliteit van de behandeling.  Jaarlijks wordt aan instanties, verzekeraars, overheden etc. op meerdere manieren verantwoording afgelegd via landelijk afgesproken kwaliteitsinstrumenten. 

  1. Kwaliteitskader VGN. De afgelopen jaren hebben de instellingen actief geparticipeerd in het aanleveren van gegevens in het kader van de pijlers 1 (kerngegevens op organisatieniveau) en 2A (kerngegevens op cliëntniveau) van het Kwaliteitskader van de VGN. Uit de waaier van instrumenten is een keuze gemaakt voor het aanleveren van gegevens voor pijler 2B (kerngegevens cliëntervaringen). Zie ook de site van de VGN.
  2. Voor de forensische cliënten leggen de instellingen jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van veiligheid en Justitie via de Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie voor de forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg (FGGZ/VZ) en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Jaarlijks wordt daar door de Directie Forensische Zorg een landelijk overzicht gepubliceerd. In het kader van de Meerjarenovereenkomst van de Directie Justitiële Instellingen met het veld is afgesproken dat deze gegevens vanaf 2017 worden aangeleverd via de Stichting Benchmark GGZ.
  3. Sinds 2015 zijn De Borg-instellingen actief bezig met het inrichten van een eigen Kwaliteitsnetwerk. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het door het EFP ontwikkelde kwaliteitssysteem, gebaseerd op een Engelse methode, waarbij professionals zelf, met de client als partner, het initiatief nemen om bij elkaar in de keuken te kijken om met elkaar het antwoord te zoeken op de volgende vragen: wat verstaan we onder kwaliteit? Wat is onze kracht (parel) en waar ligt onze uitdaging (oester)? Zie voor meer informatie Kwaliteitsnetwerk De Borg-instellingen.
Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405