Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Forensisch FACT LVB Altrecht gecertificeerd!

Het Forensisch FACT LVB van Altrecht-Aventurijn heeft het CCAF keurmerk volgens de veldnorm Flexible ACT ontvangen van het Centrum Certificering ACT en Flexibele ACT. Het is daarmee de tweede instelling die dit prestigieuze keurmerk heeft ontvangen.

De Stichting CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende werken volgens het ACT- of FACT-model, worden opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF. In februari is het Forensisch FACT LVB, onderdeel van het Ambulant Centrum, geaudit. Deze is zeer goed beoordeeld en de certificering is toegekend met optimale implementatie.

De auditoren zeiden het volgende:
"Het team kenmerkt zich door hun enthousiasme en kent een sterke samenwerking met (forensische) ketenpartners. Sterk vinden de auditoren de wijze waarop de verslavingstraining voor deze moeilijke doelgroep is georganiseerd: een laagdrempelige inloop die start met een lunch. Ook de somatische screening maakt een sterke indruk: systematische screening van de 60plus cliënten vinden wij een innovatieve activiteit."

Het behandelmodel Flexible ACT
De patiënten die door het Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinaire team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

20150415teamfoto forfact klein2

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie
De (F)ACT informatiepagina op de Altrecht website.
De website van Stichting CCAF biedt meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf.

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405