Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Ondertekening contract Kwaliteitsnetwerk De Borg

Op 21 mei jl. ondertekenden stuurgroepleden van De Borg en het EFP de overeenkomst voor de uitvoering van het project kwaliteitsnetwerk de Borg.

Bij het kwaliteitsnetwerk is de professional in the lead.

Bij de start buigt een multidisciplinaire kerngroep van professionals zich over tevoren vast te stellen standaarden. Op basis daarvan wordt een review gemaakt en gaan medewerkers met elkaar in gesprek. Als het netwerk eenmaal loopt is er een multidisciplinaire adviesraad met een onafhankelijke voorzitter die de standaarden voor elke cyclus evalueert en vaststelt. In deze methodiek is er geen inmenging van buitenaf. Het kwaliteitsnetwerk levert dan ook geen benchmark op. Doel is door onderlinge uitwisseling kwaliteitsverbetering in de sector te realiseren.2015 05 21 Ondertekening contract Kwaliteitsnetwerk EFP De Borg IMG 0050 1

(v.l.n.r. Jeantine Stam, Adri Benschop, Floor van Dijk, Fred Fillekes, Lies Trepstra. Harm Wijgergangs ontbreekt op de foto.)

Het waardevolle van dit systeem is dat het door alle lagen heen gaat: afdelingsmedewerkers, behandelaars, managers en directies zijn betrokken. Het is gebaseerd op een uitgangspunt van gelijkwaardig met-elkaar-mee-denken.

Het EFP ondersteunt en faciliteert, als onafhankelijk instituut, deze van oorsprong Britse methodiek. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek wordt daar momenteel gekeken naar het effect van dit soort quality networks.

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405